พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความสัมพันธ์ ไทย ญี่ปุ่น 

  

 

วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 14.00 น. สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต พร้อมสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และผู้แทนพระประมุขจากพระราชวงศ์ 25 ประเทศทั่วโลก ในการถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยนั้น เป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก ว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายด้านๆ ทั้งด้านดนตรี และทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ผู้อุทิศตนเพื่อปวงชนชาวไทย


เมื่อเทียบกันแล้ว ระบบกษัตริย์ของไทยและญี่ปุ่นนั้น ไม่แตกต่างกันมากในเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ กษัตริย์อยู่เหนือการเมือง เป็นที่เทิดทูนและเป็นสัญลักษณ์สูงสุด  แต่ว่า ในทางปฏิบัติแล้ว พระมหากษัตริย์ของไทยนั้น ทรงมีอำนาจในใจของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายนัก


ตอนผมไปญี่ปุ่นครั้งแรก ไปในทุนของรัฐบาล และจะได้รับการต้อนรับโดยหน่วยราชการของญี่ปุ่น

คำถามที่ง่ายๆ ที่น่าจะถูกถาม  คือ “ทำไมพวกคุณถึงรักกษัตริย์ของคุณมากนัก” 

 

เครื่องแบบที่พวกเราเลือกใช้เป็นชุดลำลองคือเสื้อสีเหลือง

การแสดงที่พวกเราเตรียมไปแสดงให้ชาวญี่ปุ่นชมก็มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน  (เล่นเปียโนและขับร้องโดยหมอย้ง : ไปดู Entry เก่าๆ) และมีการฉายสไลด์ความสัมพันธระหว่างราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น ด้วย  แถมของที่ระลึกที่เราเตรียมไปก็คือ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง เมื่อมีพระราชปฏิสันฐาน (จับมือ) กับสมเด็จพระจักรพรรด์อากิฮิโตของญี่ปุ่นอีกด้วย

เราจบการแสดงด้วยการถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พูดง่ายๆคือว่า พวกเราเทิดพระเกียรติในหลวงกันเต็มที่ และชาวญี่ปุ่นย่อมจะสงสัยไม่น้อย ว่า “ทำไมเราถึงรักกษัตริย์กันขนาดนั้น” 

คำตอบที่พวกผมตอบอย่างฉะฉานก็คือ “Our King devote his private life  for happiness of Thai prople”  หรือ ในหลวง ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อความสุขสมบูรณ์ของปวงชนชาวไทย  เพียงเท่านี้ก็เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้ว


ส่วนรายละเอียดของพระราชกรณียกิจนั้น เราได้บอกให้ชาวญี่ปุ่นทราบทุกครั้งเมือได้พูดคุยกันในแง่ของการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร และการชลประทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราชาวไทยภาคภูมิใจเมื่อได้พูดถึง King Phumipol , Our  Beloved King.


เมื่อมีการพูดถึงพระเจ้าอยู่หัว สิ่งที่อดไมได้คือการควักเอาธนบัตร และเหรียญของไทยออกมา เพื่อชี้ให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นดูภาพในหลวง และพระราชกรณียกิจในธนบัตร  (ธนบัตรของญี่ปุ่นเป็นรูปบุคคลสำคัญ แต่ไม่ใช่กษัตริย์)


ในสายตาของชาวญี่ปุ่น กษัตริย์ของญี่ปุ่นมีบทบาทไม่มากนัก โดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนา  ซึ่งทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกประหลาดใจในแง่ที่ว่า พระมหากษัตริย์ของไทย มีบทบาทมากขนาดนั้น  และประหลาดใจเมื่อทราบว่า พระองค์ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ที่มีบารมีมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย


ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กษัตริย์ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน พระจักรพรรดิอากิฮิโตเมื่อยังดำรงตำแหน่งมกุฏราชกุมาร ก็เสด็จมาประเทศไทยเสมอๆ และทรงเป็นผู้นำพันธ์ปลานิลมาเพาะพันธ์ในประเทศไทย

 

 แม้แต่ในปัจจุบันนี้เจ้าชายของญี่ปุ่นก็เสด็จมาประเทศไทยบ่อยๆ พระองค์มีโครงการวิจัยไก่พื้นเมืองอยู่ที่ ม. แม่ฟ้าหลวง  เชียงราย

ในมหาวโรกาสฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจักร พรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นพร้อมด้วย สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะได้ทรงตอบรับและเสด็จมาร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2549 เวลา 13.35 น. สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทย โดยเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ไทย – ญี่ปุ่น แน่นแฟ้นมาเป็นเวลานาน และน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป 

เมื่อเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมประเทศไทยตามคำเชิญชวนของเรา  ชาวญี่ปุ่นก็ตกใจกับสีเหลืองเต็ม กทม.  วันจันทร์ทุกคนใส่เสื้อเหลือง และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงเต็มไปหมดทุกถนน และหน่วยราชการ

  ญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันมา ช้านานกว่า 600 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยอยุธยาและในปี 2550 จะเป็นปีครบรอบ 120 ปี ของ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับไทย อย่างเป็นทางการ 

 

ในโอกาสนี้ ผม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ ในหลวงของเรานั้น มีพระราชพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอดไป สมดังคำที่ในหลวงท่านตรัสไว้ในครั้งที่ทรงครองราชย์ครบ 60 พรรษาว่า 

 “พระมหากษัตริย์ ในยุคโลกาภิวัฒณ์ จะต้องครองราชย์ให้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบปี”

  และขอให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองราชวงศ์ แน่นแฟ้นตลอดไป 


ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

****************************

สุดท้ายครับ ผมจะขอยกบทสนทนาท่อนหนึ่งของผม กับคุณตาโตโยต้า  ชาวสวนแอปเปิลแห่งเมืองโชบาระ ฮิโรชิมา อายุ 80 ปี ให้ฟัง  ผมได้ไปโฮมสเตย์ในวัดมหายาน ชื่อไซเนนจิ คุณตาเป็นแขกของเจ้าอาวาสมาเยี่ยม และกินข้าวด้วยกัน เมื่อกินเสร็จก็สนทนากัน 

คุณตา : อากาศเมืองไทยร้อน พืชผักคงโตไวนิ

ผม : ไวมาก ผักของเราปลูกสองเดือนก็กินได้ ทำนาได้ปีละสามครั้ง

คุณตา : (ตกใจ กระซิบกับคุณยาย) ทำได้ปีละสามครั้งเลยเหรอ ที่นี่ปีละครั้งเดียว แต่ข้าวที่ได้ก็พอกินไปทั้งปีนิ ว่าแต่ว่า อากาศร้อนอย่างนั้น ปลูกแอปเปิลได้ไหม

ผม : มีการปลูกผลไม้เมืองหนาวพวกแอปเปิล พลับ บนภูเขา เป็นโครงการของพระเจ้าอยู่หัว

หลวงพ่อ : พวกเขารักโอซามา (พระเจ้าอยู่หัว) มาก

คุณตา :(ยิ้ม) ข้าก็รักพระจักรพรรดิมากเหมือนกัน

****************************

รายละเอียดอื่นๆ เชิญดูที่นี่ได้ครับ

ความสัมพันธ์สองราชวงศ์

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/publ/pub3_49/pub1.htm

 

เรื่องของโฮมสเตย์

http://itgroup.exteen.com/category/JP-Homestay

สัมมนาที่บ่อน้ำร้อน และการแสดงของเยาวชนไทย

http://itgroup.exteen.com/category/JP-Shizuoka

edit @ 5 Dec 2007 00:46:46 by ต๊ะคุง (Blog:23 day in Japan)

Comment

Comment:

Tweet

น่า <a href="http://www.picontour.com"><strong>ไปเที่ยว</strong></a> จังครับ

#12 By jeen on 2011-11-16 23:05

big smile เป็นอะไรที่สุโค่ยมากๆ ทุกพระองค์ ได้มาอยู่รวมกัน

#11 By OpelwaR ベリーズ工房 on 2010-07-10 23:33

ขอบคุณที่ทำหน้าที่แทนพวกเรา

#10 By อารยา เพ็งนิติ (58.8.138.197) on 2009-09-07 13:25

- หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ เราคงจักสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากวันนี้อยากให้มีประเทศไทยขอจงได้รู้รักสามัคคี “อยากให้มีประเทศไทยมีผืนแผ่นดินอยู่อย่างเป็นไทเราจงช่วยกันรักษา เทิดทูนไว้เถิด”

#9 By กกล.สุรศักดิ์มนตรี (125.26.167.87) on 2008-12-12 13:53

รักในหลวง อ่านบทความเกี่ยวกับในหลวงทีไร น้ำตาจะไหล (ไม่รู้ทำไม)Hot!

#8 By คาโตเน่ on 2007-12-05 20:42ผมก็เคยถูกเพื่อนชาวต่างชาติถามว่า ผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรให้นาย พวกนายถึงได้ รู้สึกดีกับเขาอย่างนั้น

ผมตอบไม่ถูกครับ เลยตอบแบบเท่ ๆ แต่ไม่ตรงคำถามไปว่า "ถ้านายไม่เป็นคนไทย ไม่ใช่คนที่เกิดบนแผ่นดินนี้ นายก็จะไม่เข้าใจตลอดไป ไม่ต้องรู้ตอนนี้หรอก" sad smile
ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ญี่ปุ่นไทย มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน
เห็นแล้วประทับใจยิ่งนักbig smile

#6 By warmness on 2007-12-05 15:21

ชาติเรารักพระมหากษัตริย์มากที่สุดเลยก็ว่าได้
และก็เทิดทูน และยกย่องมากกว่าอะไร
แต่ในมุมของคนญี่ปุ่นเค้าก็ไม่ได้อะไรมากนัก
ยังไงคนไทยก็โชคดีที่ได้อยู่ใต้พระบารมีของไทย

จะว่าไปพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่น
น่ารักดีนะคะ เหมือนคุณตาคุณยายเลย ใจดีด้วยฮะ

Hot!

#5 By gaao on 2007-12-05 11:46

Hot!
ลืมดรากอนบอล
เปิดหูเปิดตาดีครับ ทรงพระเจริญทั้งสองพระราชวงศ์
อ่านแล้วก้รู้สึกดีจริงๆค่ะ ในฐานะคนไทยเราก็อยากให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่วิเศษแค่ไหน

#2 By yuuii on 2007-12-05 00:51

ไม่แปลกที่ชาติอื่นแปลกใจ
ว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงมากมายขนาดนี้..
อธิบายยังไง คนชาติอื่นคงรับรู้ได้ไม่หมด..
นอกจากจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ด้วยตัวเอง

ธ สถิตย์ในดวงใจไทยทุกดวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#1 By Nancy อารมณ์ดี on 2007-12-05 00:35